Belova paraliza facijalnog nerva

Belova paraliza facijalnog nervaPERIFERNA PARALIZA ŽIVCA LICA Piše: dr Mirjana Durutović Mozetić, specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Belova paraliza je naglo nastala, najčešće privremena slabost ili potpuna oduzetost mišića jedne polovine lica, retko je obostrana. Nastaje podjednako kod muškaraca i žena, najčešće u dobi 15-60 godine života. Nazvana je po Čarlsu Belu, škotskom hirurgu […]