Ostavi, sve radis pogresno

Pišu: Zoran Cvetković Geštalt coach

Kada smo bili deca trebalo nam je prihvatanje i ljubav, a najčešći model vaspitavanja je bio taj gde je ljubav i prihvatanje bilo uslovljeno.

Potrebno je da dete ispuni neke uslove pa da bude voljeno i prihvaćeno.

Samo retki su odrastali u okruženju koje je bilo spremno da ih prihvati onakve kakvi su, dok je većina morala da ispuni uslove. Neispunjavanje uslova je često donosilo prekid ljubavi, pažnje i neki vid zanemarivanja.

Već u ranim godinama smo naučili da ne smemo da napravimo grešku i da je potrebno da budemo nepogrešivi. Onda to počnemo da očekujemo od sebe i sve šta nije perfektno ne može da bude prihvatljivo.

 To onda vodi u jednu ponavljajuću nelagodu zbog neispunjenih očekivanja, koja izgleda da nisu bila realna.

Perfekcionizam je traganje za savršenstvom. To može da se ogleda na raznim poljima kao što je posao, partnerstvo, kućni poslovi… Da bi dostigli to savršenstvo potrebno je da se uklope brojni parametri koji se prate, mere i ocenjuju. 

Često se dešava da ljudi u okruženju ne mogu da ostvare takve standarde, pa perfekcionista ne prihvata pomoć već zahteva savršenstvo ili ništa.

Neretko su to situacije:

 • deca ne umeju da postave sto
 • suprug ne ume da sredi kuhinju
 • baka i deka ne umeju da sačuvaju dete
 • kolege na poslu nisu dovoljno posvećeni
 • komšije nisu spremne na saradnju

U slučaju da prepoznate kod sebe da uporno težite savršenstvu, zbog toga osećate nelagodu i želite to da promenite, korisno je da razumete da je to nekada davno bio vaš izbor koji je donosio neku korist. Težnja ka nepogrešivosti je možda donosila prihvatanje i ljubav. Danas vam to smeta i sasvim je razumljivo ako želite da promenite.

Kako možete da to promenite?

Geštalt pristup je uvek individalan i teško je napraviti neku generalizaciju. U suštini veoma je korisno da dođete do svesnosti šta vam treba i šta želite da postignete. Odgovorite sebi na par pitanja:

 • U kojim situacijama ste prepoznali da imate nerealna očekivanja od sebe i drugih?
 • Kada se to tačno tešava?
 • O čemu mislite kada birate da nešto bude savršeno?
 • Koju “cenu”(ne misli se na novac) plaćate za taj izbor?
 • Da li uspevate u tome?
 • Kako ste sa tim što uspevate ili neuspevate?
 • Šta bi se desilo kada ne bi bilo “perfektno”?
 • Koliko je realno to predviđanje?
 • Kako želite da bude vaše ponašanje?
 • Prođite u glavi ceo scenario sa novim načinom. Da li se javlja neki otpor novom načinu?

Zoran Cvetković, Geštalt coach, je na Instagramu, ako vam je ova tema interesantna.